Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 19.07.2016 r. do 26.07.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.50.2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania PONE

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 12.05.2016 r. do 03.06.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jejkowice.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwaływ sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice”.

W w/w okresie wpłynęły dwie uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.37.2016 z dnia 12.05.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Statu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

W.0050.37.2016.pdf 2 MB

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 26.04.2016 r. do 10.05.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.29.2016 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.

Pliki do pobrania

W.0050.29.2016.pdf 698 kB

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.27.2016 z dnia 21.04.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice”.

Pliki do pobrania

Wednesday the 11th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0