Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Drukuj
Kategoria: Konsultacje
Opublikowano

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie projektu aktualizacji PZE

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Sunday the 9th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0