Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Drukuj
Kategoria: Konsultacje
Opublikowano

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.
Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Monday the 3rd.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0