Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Drukuj
Kategoria: Konsultacje
Opublikowano

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2017

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Tuesday the 4th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0