Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Drukuj
Kategoria: Konsultacje
Opublikowano

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.

W dniach od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektów uchwał podatkowych na rok 2017

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

Monday the 3rd.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0