Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Drukuj
Kategoria: Konsultacje
Opublikowano

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 08.11.2016 r. do 17.11.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2017 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Monday the 3rd.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0