Kanalizacja

Gmina Jejkowice jest częściowo skanalizowana. Aby podłączyć się do kanalizacji należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków do PWiK w Rybniku. Wszystkich informacji dot. realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik ul. Pod Lasem 62.

Zaopatrzenie w wodę

Woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców bytowo-komunalnych bez ograniczeń poprzez sprawny system sieci rozdzielczych, gwarantując pewność dostawy wody.

Dostarczaniem wody na terenie Gminy Jejkowice zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Rybnika
Ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
http://www.pwik-rybnik.pl/

Jakość dostarczanej wody bada:

Laboratorium PWiK w Rybniku
http://www.pwik-rybnik.pl/laboratorium.html

oraz:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna z Rybnika
http://www.psse.rybnik.pl/

Elektroenergetyka

Istnieje rozbudowany układ sieci elektroenergetycznych średniego
i niskiego napięcia zapewniający pełne zaopatrzenie w energię elektryczną

Telekomunikacja

Obsługę telekomunikacyjną zapewnia system telekomunikacyjny,
który tworzą koncentrator i sieci teletechniczne.
Sytuacja gminy w zakresie obsługi telekomunikacyjnej jest bardzo dobra i bez ograniczeń.

Układ kolejowy

W północnej części gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Rybnik-Racibórz.

Układ drogowy

Powiązania w ramach regionu zapewnia droga krajowa nr 49 o zasięgu Opole-Racibórz-Żory-Pszczyna.
Ponadto wszystkie drogi wewnętrzne gminy są utwardzone i posiadają nawierzchnię asfaltową.

Na terenie gminy kursują cztery linie autobusowe ZTZ Rybnik

Aktualny cennik znajduje się na stronie Zarządu Transportu Zbiorowego


Gmina Jejkowice znajduje się na linii połączeń PKS Rybnik relacji Rybnik - Racibórz

Tuesday the 4th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0