Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie projektu aktualizacji PZE

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały PZE

Konsultacje od dnia 01.02.2017r. do dnia 21.02.2017r.

Pliki do pobrania

Aktualizacja PZE Jejkowice.pdf 2 MB

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.
Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.4.2017 z dnia 19.01.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

Konsultacje od dnia 20.01.2017r. do dnia 27.01.2017r.

Pliki do pobrania

W.0050.4.2017.pdf 475 kB

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jejkowice

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Konsultacje projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.75.2016 z dnia 25.11.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2017

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji uchwał podatkowych.

W dniach od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektów uchwał podatkowych na rok 2017

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

W dniach od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r. Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wednesday the 22nd. Urząd Gminy Jejkowice 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a tel. 324302002 fax. 324302880 www.jejkowice.pl ug@jejkowice.pl