Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice

Drukuj
Utworzono: środa, 01, marzec 2017 Opublikowano Artur Szweda

 

Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice

 

Wójt Gminy Jejkowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych, przedstawicieli Rady Gminy na spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice.

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Jejkowice oraz:

  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,

  • przedstawienie wyników diagnozy Gminy Jejkowice w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,

  • przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,

  • identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy,

  • przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.

Ponadto Wójt Gminy Jejkowice oraz Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zapraszają do udziału w prezentacji oferty Urzędu Pracy dla Przedsiębiorców, na której zostaną przedstawione tematy, m.in.
- jak pozyskać stażystę;
- środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej;
- środki na doposażenie miejsca pracy;
oraz do udziału w prezentacji przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Lyskor w temacie pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój już istniejącej działalności.
Na spotkaniu zostanie również wręczony Orzeł Przedsiębiorczości dla najlepszego przedsiębiorcy 2017r.


Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, przy ul. Głównej 42 – sala gimnastyczna

Termin spotkania:

9 marca 2017 roku o godz. 16:00

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

 

Sunday the 9th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0