ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 20, luty 2017 Opublikowano Artur Szweda

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowne Panie,

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału
w projekcie „Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach”.

DLACZEGO WARTO?

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:

  • spotkania animacyjne oraz wizytę studyjną – poznanie dobrych praktyk

  • działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie
    z oczekiwaniami uczestniczek

  • ścieżkę zawodową, w tym:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym

- kursy i szkolenia zawodowe

- organizację staży zawodowych

Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?

Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w pierwszej kolejności zapraszamy kobiety z tego obszaru, które:

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) albo kwalifikują się do objęcia takim wsparciem, lub

- są bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440-76-01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00 oraz telefonicznie w CRIS pod nr tel. 32 739-55-12 wew. 107 – Agnieszka Pytlik.

TERMINY:

Zainteresowanych prosimy o kontakt do 20 marca 2017 r. Rozpoczęcie projektu planuje się
od 1 kwietnia 2017 r.

Sunday the 9th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0