Zwrot podatku akcyzowego

Drukuj
Utworzono: środa, 15, luty 2017 Opublikowano Artur Szweda

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że od dnia 01.02.2017r. do 28.02.2017r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017r. wynosi 86,00zł * ilość ha użytków rolnych

Wniosek do pobrania

 

Saturday the 15th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0