Odprowadzanie ścieków

Drukuj
Utworzono: środa, 06, luty 2013 Opublikowano Artur Szweda

W roku 2002 przystąpiono do programu budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach środków z Unii Europejskiej - ISPA Miastem Rybnik i Gminą Gaszowice.

W maju 2008 roku zakończony został etap budowy kanalizacji sanitarnej.
Wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 15 km kanalizacji sanitarnej,
w tym 14,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,3 km kanalizacji tłocznej.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 311 posesji.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezobdpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jejkowice.

1. Piotr Liszka,
    44-217 Rybnik, ul. W. Pola 24,
    tel. 32 4262004

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
    44-210 Rybnik, ul. Pod lasem 62,
    tel. 32 4249624

3. Remondis Gliwice Sp. z o.o.,
    44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2,
    tel. 32 2310858

4. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S.A.,
    44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9,
    tel. 32 7555494
 
5. KOMAX S.C. Ilona Koczy Jacek Koczy,
    44-273 Rybnik, ul. Frontowa 5a,
    tel. 32 4213334
Friday the 27th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0