Regulamin z załącznikami dla Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice

Drukuj
Kategoria: Program Ograniczania Niskiej Emisji
Opublikowano Artur Szweda

REGULAMIN Realizacji „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice"

wraz z załącznikami:

1. Wniosek o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice”
2. Zawiadomienie o zakończeniu prac
3. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice"
4. Oświadczenie właściciela działki
5. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań związanych z uzyskaniem dotacji w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice”

 

 

Saturday the 14th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0