Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2017 r. 01 luty 2017 255
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, nr rej. SRB J705, będącego własnością Gminy Jejkowice 29 wrzesień 2016 461
Wykonanie termomodernizacji Obiektu Sportowo – Kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3a w Gminie Jejkowice 21 wrzesień 2016 376
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” 08 lipiec 2016 383
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice 12 styczeń 2016 470
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 17 listopad 2015 659
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych 29 październik 2015 719
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 22 wrzesień 2015 1068
Zakup, dostawa, montaż wyposażenia: 20 kwiecień 2015 2935
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Przedszkola w Jejkowicach w roku 2015 21 styczeń 2015 758
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 20 listopad 2014 910
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 05 listopad 2014 1001
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice w granicach administracyjnych 24 wrzesień 2013 5346
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z Budową przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 26 sierpień 2013 2111
Budowa przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 09 lipiec 2013 5009
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 19 marzec 2013 2874
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi 15 luty 2013 2743
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych II 28 listopad 2011 3393
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych I 19 październik 2011 3203
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Gajowa w Jejkowicach 19 wrzesień 2011 3833
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem 14 lipiec 2011 3204
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach 19 maj 2011 4207
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków 01 kwiecień 2010 2878
Remont budynku komunalnego w Jejkowicach przy ul. Głównej 38 30 czerwiec 2009 3461
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 18 maj 2009 3014
Roboty budowlane w Obiekcie Sportowo-Kulturalnym 20 kwiecień 2009 2362
Przebudowa odcinka drogi gminnej boczna ul. Głównej wraz z infrastrukturą techniczną 15 kwiecień 2009 2630
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 19 luty 2009 2487
Remont i przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 30 lipiec 2008 3576
Remont pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej w Jejkowicach 17 lipiec 2008 3495
Saturday the 26th. Urząd Gminy Jejkowice 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a tel. 324302002 fax. 324302880 www.jejkowice.pl ug@jejkowice.pl