Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2017 r. 01 luty 2017 125
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, nr rej. SRB J705, będącego własnością Gminy Jejkowice 29 wrzesień 2016 312
Wykonanie termomodernizacji Obiektu Sportowo – Kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3a w Gminie Jejkowice 21 wrzesień 2016 239
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” 08 lipiec 2016 267
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice 12 styczeń 2016 349
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 17 listopad 2015 514
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych 29 październik 2015 591
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 22 wrzesień 2015 900
Zakup, dostawa, montaż wyposażenia: 20 kwiecień 2015 2626
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Przedszkola w Jejkowicach w roku 2015 21 styczeń 2015 638
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 20 listopad 2014 789
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 05 listopad 2014 875
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice w granicach administracyjnych 24 wrzesień 2013 4793
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z Budową przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 26 sierpień 2013 1924
Budowa przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 09 lipiec 2013 4732
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 19 marzec 2013 2633
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi 15 luty 2013 2574
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych II 28 listopad 2011 3039
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych I 19 październik 2011 2851
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Gajowa w Jejkowicach 19 wrzesień 2011 3409
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem 14 lipiec 2011 2884
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach 19 maj 2011 3809
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków 01 kwiecień 2010 2489
Remont budynku komunalnego w Jejkowicach przy ul. Głównej 38 30 czerwiec 2009 2997
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 18 maj 2009 2690
Roboty budowlane w Obiekcie Sportowo-Kulturalnym 20 kwiecień 2009 2137
Przebudowa odcinka drogi gminnej boczna ul. Głównej wraz z infrastrukturą techniczną 15 kwiecień 2009 2411
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 19 luty 2009 2229
Remont i przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 30 lipiec 2008 3260
Remont pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej w Jejkowicach 17 lipiec 2008 3137
Wednesday the 18th. Urząd Gminy Jejkowice 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a tel. 324302002 fax. 324302880 www.jejkowice.pl ug@jejkowice.pl