Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2017 r. 20 luty 2017 513
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, nr rej. SRB J705, będącego własnością Gminy Jejkowice 29 wrzesień 2016 764
Wykonanie termomodernizacji Obiektu Sportowo – Kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3a w Gminie Jejkowice 21 wrzesień 2016 572
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” 08 lipiec 2016 586
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice 12 styczeń 2016 665
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 17 listopad 2015 892
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych 29 październik 2015 943
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 22 wrzesień 2015 1298
Zakup, dostawa, montaż wyposażenia: 20 kwiecień 2015 3392
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Przedszkola w Jejkowicach w roku 2015 21 styczeń 2015 986
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 20 listopad 2014 1130
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 05 listopad 2014 1230
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice w granicach administracyjnych 24 wrzesień 2013 5971
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z Budową przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 26 sierpień 2013 2504
Budowa przedszkola wraz z kuchnią i pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Szkolnej 09 lipiec 2013 5485
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice 19 marzec 2013 3346
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi 15 luty 2013 3050
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych II 28 listopad 2011 3930
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych I 19 październik 2011 3717
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Gajowa w Jejkowicach 19 wrzesień 2011 4406
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem 14 lipiec 2011 3704
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach 19 maj 2011 4754
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków 01 kwiecień 2010 3351
Remont budynku komunalnego w Jejkowicach przy ul. Głównej 38 30 czerwiec 2009 4206
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 18 maj 2009 3503
Roboty budowlane w Obiekcie Sportowo-Kulturalnym 20 kwiecień 2009 2721
Przebudowa odcinka drogi gminnej boczna ul. Głównej wraz z infrastrukturą techniczną 15 kwiecień 2009 3082
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 19 luty 2009 2802
Remont i przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice 30 lipiec 2008 3998
Remont pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej w Jejkowicach 17 lipiec 2008 3961
Saturday the 18th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0