Telefony

Nazwa Telefon
Wójt Gminy 324302002 wew. 32
Z-ca Wójta Gminy / Sekretarz 324302002 wew. 40
Skarbnik 324302002 wew. 41
Sekretariat 324302002 wew. 31
Kadry 324302002 wew. 33
Meldunki 324302002 wew. 35
Księgowość 324302002 wew. 39
Działalność Gospodarcza 324302002 wew. 37
Obrona Cywilna 324302002 wew. 38
Urząd Stanu Cywilnego 324302002 wew. 40
Podatki 324302002 wew. 43
Inwestycje 324302002 wew. 46
Pomoc Społeczna 324302002 wew. 45
Ośrodek Pomocy Społecznej 32 4302702
Biblioteka 32 4302004
Przedszkole 32 4302049
Szkoła Podstawowa 32 4302562
Gimnazjum 32 4302112
Rada Gminy Jejkowice 32 4302002
Friday the 21st. Urząd Gminy Jejkowice 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a tel. 324302002 fax. 324302880 www.jejkowice.pl ug@jejkowice.pl