Zarządzanie kryzysowe

Zasady postępowania na wypadek zagrożeń

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jejkowice

Historia i zabytki

Pierwsze wzmianki o miejscowości "Jeykowice" pochodzą z XIII wieku. Ziemie te należały do Księstwa Raciborskiego. Wieś gminna, wzmiankowana 1278 r., założona na prawie polskim, płaciła dziesięcinę kolegiacie opolskiej. W 1945 na linii frontu, znacznie zniszczona. Gmina Jejkowice powstała w 1993 roku.


Zabytki, ciekawe budynki
Kościół paraf. p.w. MB Szkaplerznej i św. Piusa X, zbudowany 1946-49 na miejscu kościoła przebudowanego z dawnej karczmy w 1929 r. i zniszczonego 1945. Eklektyczny, bazylikowy z apsydą, wysoka wieża z krenelażem i sterczynami. W kruchcie tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozów koncentracyjnych oraz zakonnicom.
Pomnik Karola Miarki - na placu kościelnym
Kapliczka drewniana z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego.
Image
Kapliczka, ok. 1890, (ul. Główna i Niewiadomska).

Kapliczka św. Antoniego, ok. 1900, otwarta półkolistą wnęką (ul. Sumińska 7).

Krzyże Boża Męka, kamienne:
1936, ul. Główna, (przystanek PKS),
1916, fund. F. Wieczorek, ul. Główna, (naprzeciw kościoła),
1925, fund. Wojaczkowie, ul. Główna 65,
1903, fund. P. Sobik, ul. Niewiadomska/ul. Prusa.Pomnik poświęcony powstańcom śląskim, więźniom oświęcimskim (ofiary ewakuacji obozu) i osobom zamęczonym w obozach koncentracyjnych. Na cmentarzu, ul. Niedobczycka, 3 płyty z inskrypcjami.

Działalność Gospodarcza

Działalność gospodarczą prowadzi około 220 podmiotów w branżach:

 • handlowej
  • hurtownie i sklepy spożywcze
  • hurtownie materiałów budowlanych
  • sklepy branży przemysłowej
 • usługowej
  • budowlanej
  • motoryzacyjnej
  • stolarskiej i tartacznej
  • przetwórstwa mięsnego
 • produkcyjnej
  • produkcja maszyn
  • produkcja opakowań spożywczych
  • produkcja betonu i elementów betonowych
 • pozostałe drobne usługi

Na trenie gminy działają dwie filie banków, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, apteka, biblioteka, szkoła podstawowa, gimnazjum, obiekt sportowo-kulturalny.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Wyszukiwarka przedsiębiorców CEIDG

Wiarygodne portale doradzające przy rejestracji firmy wg. CEIDG

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jejkowice na lata 2008 - 2013
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jejkowice w dniu 25 lutego 2008r.

Pliki do pobrania

Uchwała XXXI/129/09 w sprawie: zmiany tabeli planowanych zadań i przedsięwzięć dla rozwoju Gminy Jejkowice jako części składowej Planu Odnowy Miejscowości Jejkowice na lata 2008-2015

Pliki do pobrania

Friday the 18th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0