Informacje, ogłoszenia

Zarządzenie nr W.0050.7.2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Drukuj
Utworzono: czwartek, 02, luty 2017 Opublikowano Artur Szweda

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pliki do pobrania

W.0050.7.2017.pdf 442 kB


Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0