Kanalizacja

Gmina Jejkowice jest częściowo skanalizowana. Aby podłączyć się do kanalizacji należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków do PWiK w Rybniku. Wszystkich informacji dot. realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik ul. Pod Lasem 62.

Zaopatrzenie w wodę

Woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców bytowo-komunalnych bez ograniczeń poprzez sprawny system sieci rozdzielczych, gwarantując pewność dostawy wody.

Dostarczaniem wody na terenie Gminy Jejkowice zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Rybnika
Ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
http://www.pwik-rybnik.pl/

Jakość dostarczanej wody bada:

Laboratorium PWiK w Rybniku
http://www.pwik-rybnik.pl/laboratorium.html

oraz:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna z Rybnika
http://www.psse.rybnik.pl/

Telekomunikacja

Obsługę telekomunikacyjną zapewnia system telekomunikacyjny,
który tworzą koncentrator i sieci teletechniczne.
Sytuacja gminy w zakresie obsługi telekomunikacyjnej jest bardzo dobra i bez ograniczeń.

Elektroenergetyka

Istnieje rozbudowany układ sieci elektroenergetycznych średniego
i niskiego napięcia zapewniający pełne zaopatrzenie w energię elektryczną

Układ kolejowy

W północnej części gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Rybnik-Racibórz.

Więcej artykułów…

  1. Układ drogowy
Friday the 25th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0