Wizyta Gości z Czech

Drukuj
Opublikowano Artur Szweda

W dniu 10 maja 2015r. odbyła się kolejna impreza sportowa tj I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Turniej został zorganizowany w ramach realizowanego mikroprojektu PL.3.22/3.3.04/15.04484 pt Poznajemy siebie - spotkania na pograniczu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W turnieju udział wzięła 25-osobowa grupa gości z czeskiej gminy Služovice, w tym drużyna piłkarska TJ Sokol Služovice. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe medale i wodę mineralną oraz ciepły poczęstunek. Zwycięzca meczu tj drużyna gości otrzymała pamiątkowy puchar. Drużyna Jedności podczas meczu zaprezentowała nowe stroje piłkarskie. Rywalizacja w duchu fair play zacieśniła polsko-czeskie relacje.

I Międzynarodowy mecz piłki nożnej Jejkowice-Sluzovice


Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0