Wizyta w Czechach

Drukuj
Opublikowano Artur Szweda

W dniu 27 sierpnia 2014r. przedstawiciele Gminy Jejkowice złożyli wizytę w czeskiej Gminie Služovice. Było to drugie spotkanie z partnerem czeskim w ramach realizowanego mikroprojektu PL.3.22/3.3.04/14.04414 pt Współpraca bez granic – nawiązanie długotrwałej współpracy między gminami Jejkowice i Služovice w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Služovice przedstawiono prezentację multimedialną oddającą specyfikę gminy oraz prezentującą zasoby gminy, jej jednostki organizacyjne i NGO. Goście z Jejkowic odwiedzili także szkołę podstwową, przedszkle, bibliotekę oraz byłe koszary wojskowe, gdzie obecnie znajduje się strefa przemysłowa. W dalszej części spotkania ustalono kwestie związane z planowaną wspólną imprezą integrującą mieszkańców obydwu gmin a także omówione zostały cele i zamierzenia na kolejne lata współpracy.

Wizyta w Czechach
Saturday the 14th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0