Radosna Szkoła

Drukuj
Opublikowano Artur Szweda

18 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Jejkowicach  w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA została do dyspozycji uczniów przekazana świetlica wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Pomoce, które otrzymała nasza placówka, mają ułatwić nauczanie i wychowywanie uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich rozwój psychoruchowy. Dzięki nim nauczyciele będą mogli efektywnie realizować nową podstawę programową, uwzględniając indywidualizację uczniów. Pomoce te umożliwią stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do organizowania różnorodnych zajęć, rozwijających wszechstronnie dzieci. Uczniowie jejkowickiej szkoły z wielkim entuzjazmem korzystają  z tych pomocy, a nauka poprzez zabawę  przyniosi im wiele radości.

Kwota uzyskanego dofinansowania to 12 000 zł

 

Sunday the 9th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0