Nowe książki w bibliotece szkolnej

Drukuj
Opublikowano Artur Szweda

W dniu 04 listopada 2015 roku została podpisana Umowa nr 28/2015/KNM przez Wojewodę Śląskiego na realizację zakupu książek w ramach projektu "Książki naszych marzeń".

W dniu 12 listopada 2015 roku szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego zakupiła do szkolnej biblioteki książki na kwotę 2712,50 zł. z tego środki w kwocie 2170 zł. pochodzą z przyznanej dotacji Wojewody a 542,50 zł z wkładu własnego.

Zakupiono 98 pozycji książkowych.

Sunday the 9th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0