Nowe książki w bibliotece szkolnej

W dniu 04 listopada 2015 roku została podpisana Umowa nr 28/2015/KNM przez Wojewodę Śląskiego na realizację zakupu książek w ramach projektu "Książki naszych marzeń".

W dniu 12 listopada 2015 roku szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego zakupiła do szkolnej biblioteki książki na kwotę 2712,50 zł. z tego środki w kwocie 2170 zł. pochodzą z przyznanej dotacji Wojewody a 542,50 zł z wkładu własnego.

Zakupiono 98 pozycji książkowych.

Przedszkole w szkole

W ramach realizacji projektu ze środków EFS – „ Przedszkole w szkole” Szkoła Podstawowa zakupiła do oddziału przedszkolnego m.in. nowe regały i szafki, stoliczki i krzesełka, tablicę interaktywną oraz zabawki edukacyjne. Nowe wyposażenie zrobiło duże wrażenie na przedszkolakach.

Czytaj więcej: Przedszkole w szkole

Przedszkole w szkole

Zakup wyposażenia i dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3-5 lat. Stworzenie nowoczesnego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkole.

Budżet projektu : 174.540 zł.
PO Kapitał Ludzki EFS- 85% i 15% budżet państwa

 

 

Mały Człowiek Wielki Odkrywca w Gminie Jejkowice

  

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Jejkowicach

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, wod.-kan., co, wentylacji mechanicznej.

Czytaj więcej: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Jejkowicach

Friday the 4th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0